منابع و مآخذ: (بحارالانوار، جلد 37، صفحه 141، ح 35 - ابن اثیر، أُسدالغابة، ۱۴۰۹ق، ج‌۳، ص۶۰۵ - کلینی، کافی،۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۹۵ - بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۱۰-۱۱۱ - ابن کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۴۹).