نگرانی یه اتلاف وقت تموم عیاره چون چیزی رو تغییر نمیده ... تنها کارش اینه که خوشحالی رو از انسان بدزده و به هیچ و پوچ مشغولمون کنه ، پس تا میتونیم شاد باشیم .