Loading...

با سلام پرسشنامه ای که زیر در راستای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تاثیر قابلیت های بازاریابی و نوآوری سازمانی بر ارتباطات بازاریابی و عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: صادر کنندگان مواد غذایی در تهران) " است. با تکمیل آن لطفا مرا در این پژوهش یاری کنید: https://survey.porsline.ir/s/yErfvsv

سلام جناب.اگر به جامعه آماری بزرگتری نیاز دارید به گروه های مرتبط تلگرامی سر بزنید و از دوستان درخواست کنید براتون پرکنند


0