سلام دوستان ، وقت بخیر هر کسی که بیمه زندگی بیمه ما (زیر نظر بانک ملت) خواست درخدمتم 09307018611 در صورت عدم پاسخ واتساپ پیام بدین در همین پست مزیت ها رو میگم

امتیازهای بیمه زندگی بیمه ما الف) مزیتهای مالی: 1_ تضمین اصل و سود سپرده توسط بیمه مرکزی. 2_ پرداخت سود به صورت روز شمار مرکب. 3_ پرداخت بازنشستگی با امکان بازخرید یکجا 4_ پرداخت وام بدون نیاز به ضامن و چک و سفته ظرف یک هفته تا 90% موجودی. 5_ امکان تبدیل به ضمانت نامه بانکی. 6_ معاف از مالیات بر ارث. 7_ غیر قابل مصادره. *8_ ️ سود مشارکت میانگین 10 درصد بیشتر از سود بانک ها و البته بالاتر از همه شرکتهای بیمه ای.* *9_ ️رتبه یک توانگری مالی بیمه ما طی 8 سال پیاپی و برتر با فاصله زیاد نسبت به سایر بیمه ها به گزارش بیمه مرکزی.* **10_ ️ مشتری مدار و دارای مدیریتی قوی و منسجم* * ب) مزیتهای بیمه ای: 11_ پوششهای بیمه ای تا 260 برابر حق بیمه سالانه 12_ سرمایه فوت تا 25 برابر حق بیمه سالانه؛ تا سقف 500 میلیون تومان 13_ پوشش فوت در اثر حادثه تا یکصد برابر حق بیمه سالانه علاوه بر سرمایه فوت؛ تا 500 میلیون تومان. *14_ پرداخت هزینه بیماریهای خاص به صورت️ غرامت تا 30% سرمایه فوت برای انواع سرطان؛سکته های قلبی و مغزی؛جراحی عروق قلبی و پیوند اعضای اصلی بدن.* 15_ پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا 20%سرمایه فوت. 16_ پوشش نقص عضو یا از کارافتادگی در اثر حادثه تا 100% سرمایه فوت. 17_ پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و نیز دریافت مستمری بیکاری در صورت از کارافتادگی. *18_ ️امکان استفاده از بیمه درمان تکمیلی طرح سپاس پس از یک سال* **19_ ️پوشش رایگان آتش سوزی منزل مسکونی تا سقف 100 میلیون تومان* *20_ ️ پوشش رایگان فوت در اثر حادثه قبل از بیمه شدن ؛فقط با تکمیل فرم پیشنهاد و واریز پیش پرداخت هزینه های پزشکی بمیزان 20 میلیون تومان.* * *️ = برتریهای بیمه ما*


0