سلام، برای عزیزانی که کد معرف بلو بانک میخوان. کد «MFKOGI» دانلود اپ https://blubank.com/download اطلاعات بیشتر در مورد بلو بانک https://blubank.com