سلام از اساتید و دانشجویان عزیز کسی هست که تمایل به تاسیس آموزشگاهی تخصصی جهت تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد، نرم افزارهای تخصصی رشته های علوم جفرافیا،سنجش از دور ، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری داشته باشد؟ اگر تمایل به همکاری و شروع این پروژه را دارید به من خبر بدهید.