وقایع اقتصادیه - پویا ناظران https://cutt.ly/BxrSAQm بازم مثل همیشه عالی و کامل در مورد این صحبت میکنه که برگشت به برجام الان امکان پذیر نیست و خوش‌بینی به بایدن هم منطقی نیست.