با سلام و احترام مجله پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار،با سردبیری آقای دکتر رستمی دانشیار دانشگاه،وابسته به موسسه آموزش عالی احرار ، ،شروع به کار کرده است، هم اکنون آماده پذیرش مقالات ارسالی پژوهشگران محترم هستیم. مقالات علمی پژوهشی خود را به این آدرس ارسال فرمایید. med88.asadinejad@gmail.com