خدمت جدید سامانه دانشگاهیان در راستای توانمندسازی کسب و کارها و شرکت‌های دانشجویی: >>>>> مشاوره کسب و کار <<<<< دسترسی: https://my.isic.ir/dashboard/adviser/business منوی خدمات > مشاوره کسب و کار