دوره آنلاین «آموزش شطرنج حرفه‌ای از گری کاسپاروف» روی سامانه یادگار قرار گرفت: اطلاعات بیشتر: https://learn.isic.ir/course/chess-learning-kasparov

اون یکی دوره های سامانه یادگیری رو هم فعال کنید که همین جور مونده


1