Loading...

سلام. چگونه می شود تمدید کرد و هزینه را پرداخت نمود؟

با سلام از طریق درگاه بانکی در صفحه اصلی سامانه می توانید نسبت به تمدید اقدام نمایید با احترام


0

لازم به ذکر است تخفیف در نظر گرفته شده فعلاً برای تمدید کارت دانشجویی بین المللی در نظر گرفته شده و هنوز کارت بین المللی هیات علمی اعلام نشده است.


0

در ابتدای ورود به سامانه همان ابتدا گزینه تمدید و هزینه تمدید را مشاهده میتوانید بکنید و هدایت میکند به سمت صفحه درگاه پرداخت اینترنتی مبلغ مورد نیاز برای تمدید


1