شروع کردم به خواندن تاریخ حال یک مطلب جالب توجه خواندم که : به هند و اروپاییان ، آریانی میگفتند ایرانی ها جزو نژاد سفید پوست هستند بومی آمریکایی سرخ پوست آفریقایی سیاه پوست ترک و مغول و چین زرد پوست جالبتر اینکه الان آمریکا که همان اروپاییانی هستند جدشان با نام آریانی شناخته میشدند.

مرجع کتاب تاریخ ایران باستان اثر حسن پیرینا


0

اصلاح میکنم حسن پیرنیا


0