- رزومه برای من نیست ... - 20 سال سابقه لازم نبوده ... - جعلی در کار نبوده، فقط یه مشکل بوده ... - هر چه بود، گذشت ... #مهرداد_بذرپاش #قالیباف

سلام این سخنان جای بسی تاسف داره .....‌


2

مقالات و پایان نامشم فقط یه مشکل بوده ؟ با معدل 12 معاون آموزشی دانشکده شدن هم یه مشکل کوچک بوده ؟ با دستمال کثیف نمیشود میز کثیف را تمیز کرد!


3