دوره آموزشی تفکر علمی و ارتباطات (Scientific Thinking and Communication) به زبان انگلیسی در سامانه یادگیری دانشگاهیان قرار گرفت اطلاعات بیشتر: https://learn.isic.ir/course/scientific-thinking-communication