دوستان بزرگوار خواهشمند است از هر گونه توهین به سایر اعضا اکیداً خودداری نمایید همچنین به جهت رعایت «اصول شبکه‌های اجتماعی» پاسخ یک پست را در قالب «کامنت» زیر همان پست درج کنید نه در قالب یک پست جداگانه. در صورت عدم رعایت موارد مطروحه، پست‌های خارج از چارچوب حذف خواهند شد. با احترام