سلام : فکر میکنم کدی که دریافت می‌کنیم باید مکانی داشته باشیم که شامل تخفیف سازمان هم بشود و نام شرکت یا فرد مورد نظر را ذکر کنیم و بعد از پر کردن فرم مورد نظر می توان از تخفیف بهره مند شویم مثل بن تخفیف کتاب و مانند آن .


0

کد تخفیف برای بهره مندی از کدام یک از خدمات؟


0