روسیه به دنبال این است که مسیر آستاراخان- انزلی- چابهار-بمبئی را جایگزین مسیر بمبئی-کانال سوئز-هامبورگ- سن پترزبورگ کند این مسیرها به لحاظ زمان تقریبا 20 روز با هم اختلاف دارند پینوشت: با علم عرض می کنم بهترین فضا برای سرمایه گذاری و خرید زمین در شمال کشور منطقه انزلی به ویژه کاسپین است