این سایت،فراخوان بورسیه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، کتاب، مقاله و کنفرانس، شغل‌های دانشگاهی، مدارس فصلی، دوره‌های کوتاه‌مدت، بودجه‌های پژوهشی و … را از سراسر جهان به شما معرفی می کند https://tumarandishe.ir/fa/