تولید و انباشت برخی از زیر ساخت ها و سرمایه های زیربنایی در ایران بیش از حد بوده و درگیر سندروم #ترین شده اییم . به نظر شما درگیر شدن به سندروم ترین در چه زمینه هایی در ایران مشهود است ؟

علی جان یکم بازش میکنی! چی گرفتیم؟ چی شدیم؟ از کرونا بدتره؟ تو جیب جا میشه؟ قربونت


0

مثلا در ساخت سدها ، دچار سندروم ترین شدیم و بیش از اندازه و نیاز سد سازی کردیم و به خیلی از سدها نیازی نیست و خیلی هاشون هم داره ضرر میزنه به منابع . نمونه اش سد گتوند که کوه نمک رو توی خودش حل کرد تنها دلیلش این سد و خیلی از سدها این بوده که به دنیا بگیم ما بهترینیم چاکر شماهم هستیم برادر


1

گتوند لازم بود ساختنش از قبل انقلاب هم جا نمایی شده بود اما تغییر جای تاج و عقب کشیدنش برای ذخیره بیشتر آب باعث شد که سطح آب به معدن نمک برسد عزیزی شما، مخلصم


0