«إِنَّ اللّهَ لا یظْلِمُ النَّاسَ شَیئًا وَلَكنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یظْلِمُونَ» (یونس: 44) «خداوند هیچ بر مردم ستم نمی‌كند؛ ولی این مردم هستند كه بر خویشتن ستم می‌كنند» . #کرونا