حضرت محمد؛ من پنج خصلت کودکان را دوست دارم: زیاد گریه میکنند. بر زمین نشسته و با خاک بازی میکنند. با یکدیگر دعوا میکنند ولی کینه ندارند. برای فردا چیزی ذخیره نمیکنند. میسازند و سپس خراب میکنند.


کودکان صفات خود را مخفی نمی‌کنند و صریحا احساسات خود را بیان میکنند .
4 ماه پیش

0 0


قال رسول ألله:
2 ماه پیش

0 0


صلّی ألله علیه و آله
2 ماه پیش

0 0إنی أحبّ مِن ألصِبیانِ ََخَمسَةَ خِصالٍ
2 ماه پیش

0 0


أنَّهُمُ ألباکونَ...
2 ماه پیش

0 0


عَلی ألتُرابِ یَفتَرِشونَ...
2 ماه پیش

0 0


لا یَدَّخِرُ لِغَدٍ...
2 ماه پیش

0 0


یَتَنازَعونَ بِغَیرِ حَقدٍ...
2 ماه پیش

0 0


یَصنَعونَ ثُمَّ یُخَرّبونَ...
2 ماه پیش

0 0


بر روی زمین می‌نشینند (تواضع دارند...)
4 هفته پیش

0 0


رسول رحمت بسیار به کودکان توجه داشتند؛ تا حدی که گریه‌ی هیچ نوزادی در برابرشان برای ایشان قابل تحمل نبود...
4 هفته پیش

0 0


به والدین کودک دستور می‌دادند که ببینید حاحت کودک چیست و آنرا برآورده سازید...
4 هفته پیش

0 0


تا حدی که اگر ایشان در راه نماز جماعت هم بودند و کودکی از ایشان چیزی می‌خواست تا برآورده ساختن حاجت کودک، نماز را به تأخیر می‌انداختند...
4 هفته پیش

0 0


حضرت در راه مسجد بودند که کودکانی از ایشان تقاضای بازی کردند و حضرت ایستادند و به شخصی فرمودند که برو و تعدادی گردو بیاور...
4 هفته پیش

0 0


ممنون از توضبحاتتان....
4 هفته پیش

0 0


لطفن اگر ممکن توضیحات آخرتان را تکمیل بفرمایید.
4 هفته پیش

0 0


ا تشکر
4 هفته پیش

0 0


بدلیل محدودیت در نوشتار در این بخش نتوانستم دیگر چیزی بنویسم.. اکنون إدامه‌ی آنرا عرض خواهم کرد...
3 هفته پیش

0 0


برای ایشان گردو آورده شد و حضرت به کودکان گردوها را دادند
3 هفته پیش

0 0


در إدامه ایشان با لبخند فرمودند:من را با چند گردو عوض کردند...
3 هفته پیش

0 0