ادب به اسم و نام و شهرت، علم و سن و سال و مکنت نیست بلکه رفتاریست اکتسابی که هر شخصی یا باید آموزش صحیح دیده باشد و یا اینکه استعداد کسب آن را داشته باشد که نهایتا نشانگر شخصیت اوست. بقول لقمان حکیم که در پاسخ به این سوال که ازش پرسیدند ادب را از که آموختید؟ فرمودند: از بی ادبان.

آقااااا شما بزرگوارید! چرا اینقدر حساسیت بخرج میدین برای یه شوخی بنظرم سخت نگیریم :*


0