با سلام دانشجویان عزیز برای استفاده از خدمات آزمایشگاهی تقریبا در همه رشته های تخصصی خود در سایت شبکه راهبردی به آدرس my.labsnet.ir با کد معرف labsnet82513 ثبت نام و تخفیف بگیرید ممنون