با سلام؛ به نظر من نسل فعلی دانشگاهیان باید تلاش کنند تا مسیر برای ورود هر چه سریعتر و بهتر دانشجویان جوان تر به عرصه کسب و کار راحت تر شود و این مهم جز با تسهیل یادگیری مهارت توسط دانشجویان امکان پذیر نیست. امیدوارم این رسالت مهم توسط سامانه دانشگاهیان محقق گردد.