با سلام و با تشکر خیلی خیلی فراوان از عزیزان سازمان از بابت راه اندازی گروههای علمی و تخصصی در سایت سازمان که همه عزیزان دانشجو در هر رشته تحصیلی و تکمیلی میتوانند اطلاعات و اخبار و پژوهشهای انجام شده را به اشتراک گذاشته و حتی در پروژه های مشترک مشارکت داشته و مقاله ارائه دهند.ممنون و قابل تقدیر