دوستان سلام با شرایط فعلی و خونه نشین شدن و بی تحرک بودن پیشنهاد میکنم حتما ورزش روزانه را در برنامه قرار دهید / آدرس ص اینستا که در آخر این پیام مینویسم برای صفحه ای است که از طریق اخبار ورزشی شبکه ۳ آشنا شدم؛ هرشب ساعت ۸ بصورت زنده فرهاد صنعت به مدت ۱ ساعت ورزش در خانه را انجام میدهد. vsca.tums