ویروس کرونا از رگ گردن بهمون نزدیکتره !! بهترین راه مقابله پیشگیری هست، باید خیلی خیلی مراقب باشیم دوستان...

ایول بجه های خوارزمی خیلی مخلصم آقا میگن قراره معاون آموزشی را بردارند، راحت شیم؟ درسته یا شایعه است؟


0