به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا پافشاری و اصرار به درگاه خداوند عزوجل نکند جز اینکه حاجتش را برآورد . الکافی / ج 2/ ص475 شخصا به این حدیث خیلی اعتقاد دارم و به نظرم اگه دعایی هم از نظر ما برآورده نشه یا به صلاحمون نبوده یا اینکه حتما این دعا به حسنات تبدیل شده .