بدترین جملاتی که می توان به یک روانشناس یا مشاور یا دانشجوی (رشته های علوم اجتماعی و تربیتی ) گفت :( ۱_ راست میگن روانشناسا خودشون دیوونه ان ۲_ اگه جای روانشناسی هواشناسی خونده بودی برات بهتر بود. ۳_ تو که روانشناسی بگو من چه جور آدمی هستم ۴_آخرش که درس ات تموم بشه میشی مراقب دیوونه ها. #طنز تلخ

چرا با محیط زیست (زمین) نمی تونیم خوب ارتباط بر قرار کنیم، تا حالا به فکر شما نرسیده چرا زابل با بادهای ۱۲۰ روزه توربین بادی نداره؟ چرا پل های ساخته شده روی رود در شهر های ما بی کیفیت و عمر مفید ندارند ؟ چرا چرا ؟ یعنی ما نمی تونیم باتری سکه ای تولید کنیم ؟ دکمه چی؟ این نوشته طنز نیست