0.25+ 9 ماه پیش

دانستنیهای عمومی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
604 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - عصبانیت چه تاثیری بر سلامت بدن دارد؟


به نظرم ریشه تمام امراض هم میتونه باشه 5 ماه پیش 0