0.25+ 2 سال پیش

دانستنیهای عمومی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
748 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - عصبانیت چه تاثیری بر سلامت بدن دارد؟


به نظرم ریشه تمام امراض هم میتونه باشه


0

هر سه موارد تا حدی صحیح می باشد.


0