Loading...
1.75+ 2 سال پیش

شجاعت در محیط آکادمیک


این نظرسنجی شامل 7 سوال می باشد.
771 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا تاکنون از اساتید خود عصبانی و یا ناراحت شده‌اید؟
2 - آیا تاکنون اعتراضی به نحوه تدریس یا رفتار اساتید خود داشته‌اید؟
3 - کدام یک از گزینه های زیر به وضعیت شما در شرایط انتقاد از استاد بیشتر نزدیک است.
4 - اگر از استاد خود انتقاد کردید و شرایط زیر پیش آمد کدام مورد شما را بیشتر ناراحت می‌کند؟
5 - ترجیح می دهید چگونه از استاد انتقاد کنید؟
6 - آیا بخش یا دانشکده شما در مقابل اعتراض دانشجویان از وضعیت تدریس و یا رفتار اساتید عکس العمل مناسبی انجام می‌دهد؟
7 - کدامیک از گزینه های زیر به شما نزدیک تر است.


باید حق و حقوق خودمون رو همه جا طلب کنبم،چه دانشگاه چه محل کار


2

سلام در خصوص سوال 5 انتخاب بنده در مورد اعتراض به استاد در زمانی هست که خود استاد نیز اعلام می‌کند اگر کسی انتقادی دارد بگوید که اگر استاد ترتیب اثر نداد به مراجع بالاتر مراجعه می نمایم


2

در ترم گذشته با یکی از اساتید بزرگوار و نحوه تدریس و منابع مشکل داشتیم اما مواردی چون سوال 4 کمی مانع کار شد اما بخاطر دیر عمل نمودن ما استاد انتقام سختی از ما گرفت ولی اعتراض به مرجع بالاتر را از قلم نیاداختم تا به دانشجویان بعدی کمک کنم دچار چنین مشکلی و استادی نشوند


3

هرجا سخن از حق شد، با لبه تیز شمشیرم گرفتم....امام العارفین


0

بخاطر کرونا، این ترم واقعا افتضاح بود. امتحان گرفتن اساتید هم که یه چیز دیگه بود، پر از استرس و دلشوره. به اکثریت شون اعتراض کردم


0

سوال 6 از الفاظ همیشه و هیچ استفاده کرده در حالی که در اغلب اوقات عکس العمل 50-50 است. به نظرم یه گزینه دیگه میخواد


0