3 هفته پیش

آشنایی با مهندسی عمران


این نظرسنجی شامل 9 سوال می باشد.
281 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا پلان طبقات را مهندس عمران طراحی می کند؟
2 - نیروی زلزله ای که مهندس برای ساختمان در طراحی فرض می کند، از کدامیک احتمالا اثر کمتری می گیرد؟
3 - کدامیک از نیروی های باد یا زلزله در طراحی اثر بیشتری دارند؟
4 - مقاومت کدام ساختمان بیشتر است و اصطلاحا خوب و محکم طراحی شده؟
5 - با شرایط ساخت و طراحی یکسان، آیا ممکن است در اثر زلزله ساختمان 6 طبقه ای فروریزد در حالی که ساختمان های 3 و 10 طبقه ای سالم باشد؟
6 - "ستون کوتاه" کدام است؟
7 - مقاومت فشاری کدامیک بیشتر است؟
8 - در صورتی که در رشته عمران تحصیل می کنید، چقدر از آن راضی هستید؟
9 - در حالت معمول، محل قرار گیری تیغه های طبقات چقدر برای مهندس عمران اهمیت دارد؟


یا بعنوان مثال دیگر، در مورد سوال شماره 9، بهتر می بود در گزینه ها (با توجه به اینکه فضای خالی برای گزینه 4 وجود داشت) عبارت نمیدانم یا در مورد معنی "تیغه" بی اطلاع هستم هم عنوان می شد.
ضمن سلام و عرض تشکر بابت نظرسنجی تهیه شده؛ به نظرم پاسخ های مطروحه جامع و کامل نمی باشند، بعنوان مثال در مورد سوال شماره 8، تکلیف شخصی که در رشته عمران تحصیل نکرده در گزینه ها چطور در نظر گرفته شده؟