2.25+ 2 سال پیش

آشنایی با مهندسی عمران


این نظرسنجی شامل 9 سوال می باشد.
749 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا پلان طبقات را مهندس عمران طراحی می کند؟
2 - نیروی زلزله ای که مهندس برای ساختمان در طراحی فرض می کند، از کدامیک احتمالا اثر کمتری می گیرد؟
3 - کدامیک از نیروی های باد یا زلزله در طراحی اثر بیشتری دارند؟
4 - مقاومت کدام ساختمان بیشتر است و اصطلاحا خوب و محکم طراحی شده؟
5 - با شرایط ساخت و طراحی یکسان، آیا ممکن است در اثر زلزله ساختمان 6 طبقه ای فروریزد در حالی که ساختمان های 3 و 10 طبقه ای سالم باشد؟
6 - "ستون کوتاه" کدام است؟
7 - مقاومت فشاری کدامیک بیشتر است؟
8 - در صورتی که در رشته عمران تحصیل می کنید، چقدر از آن راضی هستید؟
9 - در حالت معمول، محل قرار گیری تیغه های طبقات چقدر برای مهندس عمران اهمیت دارد؟


ضمن سلام و عرض تشکر بابت نظرسنجی تهیه شده؛ به نظرم پاسخ های مطروحه جامع و کامل نمی باشند، بعنوان مثال در مورد سوال شماره 8، تکلیف شخصی که در رشته عمران تحصیل نکرده در گزینه ها چطور در نظر گرفته شده؟


1

یا بعنوان مثال دیگر، در مورد سوال شماره 9، بهتر می بود در گزینه ها (با توجه به اینکه فضای خالی برای گزینه 4 وجود داشت) عبارت نمیدانم یا در مورد معنی "تیغه" بی اطلاع هستم هم عنوان می شد.


1

9- ضوابط وال پست بایستی درج میشد


0