3 ماه پیش

مهارت افزایی کودکان


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
460 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - بنظر شما آموزش کودکان که از مهم ترین ارکان آموزشی جامعه است باید کماکان بصورت مدرسه و دسته جمعی باشد یا به صورت مهارت آموزی و فرد به فرد؟


ضمن سلام و عرض ادب، بهتر بود گزینه ای هم با عنوان سایر وجود داشت تا سایر نظام های آموزشی مورد نظر افراد نیز قید شود، بعنوان مثال نظام آموزشی مرکب که طی آن آموزش هم به صورت جمعی و هم به شکل مهارت آموزی فرد به فرد و استعدادپروری. با تجدید احترام