0.75+ 2 ماه پیش

پیشرفت فناوری صنایع برق در یک دهه آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟


این نظرسنجی شامل 3 سوال می باشد.
272 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - از نظر شما آیا پیشرفت چشمگیری در فناوری صنایع برق مانند برق خورشیدی اتفاق می افتد؟
2 - میزان آشنایی شما با فناوری فتوولتائیک به چه میزان میباشد؟
3 - از نظر شما آیا پیشرفت چشمگیری در فناوری صنایع برق مانند (نیروگاه هیبریدی خورشیدی) اتفاق می افتد؟


دنیا تا 10 سال دگ مجبوره به این سمت بره هر کشوری جا بمونه محکوم به فناست


0

درخواست همکاری در همین زمینه را دارم از پژو هشگرش


0