0.25+ 3 ماه پیش

نظر سنجی راجب آموزش مجازی کشور


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
455 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - _آیا آموزش مجازی سازمانها را برای دانشگاه ها مدارس و بقیه اماکن را کامل و جامع می دانید؟!


نیاز به زیر ساختهای بیشتر و بهبود پهنای باند است با روند رو به رشد کاهش تحصیل و کم شدن دانشجو اموزش حضوری رفته رفته صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این نوع اموزش گسترش بیشتری می یابد


1

به نظر من باید بیشتر مورد توجه و تغییر و حتی بروز رسانی قرار گیرد.


1