1.5+ 4 ماه پیش

تبعیض جنسیتی در محل کار


این نظرسنجی شامل 6 سوال می باشد.
496 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - تا چه میزان در محل کار خود تبعیض جنسیتی مشاهده میفرمایید؟
2 - جنسیت:
3 - سن شما:
4 - تحصیلات:
5 - سابقه شغلی:
6 - شغل:


شمایی که دم از تبعیض جنسیتی می زنید، بهتر است سری به غرب بزنید تا ببینید آنجا چگونه زنان مورد تبعیض هستند و در غرب، ابزاری در دست مردانِ شهوت پرست بوده و برده جنسی هستند. آن موقع یقین می کنید که در این موارد، ایران بهشت است.


0

سلام علیکم درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بایدتبعیض جنسیتی به نحواحسن انجام شود.وباقاطعیت باغرب وغربزدگی مبارزه شودومن توصیه می کنم که کتاب غربزدگی اثرزنده یادجلال آل احمدتجدیدچاپ بشودودردسترس دانشجویان عزیزودانشگاهیان گرامی واهم مردم قراربگیرد.زیرا بنابه گفته حضرت امام خمینی(ره)همه گرفتاریهاوناهنجاریهای ماازاین غرب ازخدابی خبراست.


0

با سلام خدمت هر دو بزرگوار ظاهرا هر دو عزیز نگاه تک بعدی به مقوله تبعیض جنسیتی در محیط کار دارید و بر جنبه های گوناگون این پدیده اشراف ندارید.این پدیده دارای جنبه های فرهنگی و اجتماعی و... متعددی میباشد.این نظرسنجی پیرامون یک پژوهش در خصوص رفتارهاي انحرافي محيط کار هست که بر مبنای داده های اولیه پژوهش ،پیش فرض های اشتباهی وجود دارد که اظهار نظرهای مطرح شده در زیر نیز خود موید همین رویکرد های یکجانبه هست.نکته مقابل تبعیض جنسیتی الزاما برابری جنسیتی نیست و معطوف به بی عدالتی های سازمانی هست.همانطور که مستحضرید عدالت به معنی مساوات و برابری نیست و ممکن هست در محل کاری ظاهرا برابری جنسیتی وجود داشته باشد اما تبعیض هم باشد ویا برعکس.حتی ممکن هست شما به سازمانی مراجعه کنید و به دلیل نگاه جنسیتی کارمند، به درستی به امور ارباب رجوع رسیدگی نشود و یا مدیر با نگاه جنسیتی تسهیلاتی رو برای کارکنان خودش فراهم کنه و... به نظر کمی مطالعه بیشتر در خصوص جنبه های متعدد این پدیده و شناخت بیشتر اون پیش نیازی است که مانع از اظهار نظرهای یکجانبه و ناقص میشود.موفق و پیروز باشید


4

وقتی حقوق مرد و زن یکسان نباشد، ناخودآگاه تبعیض پر رنگ میشود.


1

بنظرم نباید تبعیض انجام شود ...هرچه عرصه را تنگ تر کنید جنایت ..خیانت ها بیشتر خواهد شد ...باید حق انتخاب آزاد و بیشتر روی افکار مردم کار کرد که شخص با امر و نهی نافرمانی نکنه و خودش درک کنه


0