1+ 1 سال پیش

بنظرتان بهتر نیست فروشگاه انلاین کتاب از تالیفات اعضا راه اندازی شود


این نظرسنجی شامل 4 سوال می باشد.
489 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - ایا تمایل دارید این فروشگاه کتاب ایجاد شود ؟
2 - ایا کتابهای ارائه شده فقط تالیفات اعضا باشد یا ازسایر موالفان هم باشد؟
3 - ایا سازمان از مولفان بابت فروش کتبشان درصدی بالاسری دریافت کند؟
4 - ایا سازمان در چاپ و نشر تالیفات اعضا مشارکت کند


سازمان درصدی از مبلغ رو برداره و از محل اون درآمد برای اعضا امکانات ایجاد کنه


2

طبیعتا هرگاه سازمان برای ایجاد همچین امکاناتی هزینه میکند و در برابر این هزینه باید درآمد نیز داشته باشد، حال این سوال مطرح میشود که آیا درآمد مورد نیاز توسط دولت بودجه بندی میشود؟ یا از دیگر منابع غیر انتفاعی اعتبار برای انجام چنین پروژه ای اختصاص میشود؟؟ اگر جواب بله است، سازمان دلیلی بر دریافت درصد و حق الزحمه ندارد اما اگر خیر سازمان باید برای جبران هزینه های خود از محلی که همان درصد فروش است باید سود داشته باشد


0

بسیار عالی بنده استقبال و در صورت لزوم در ترکیه بازار فروش ایجاد میکنم


0