سوالات طراحی ایرانی

نظرسنجی - انتخاب معماری ایرانی اسلامی برای کتابخانه مختص رشته معماری

  1. در طراحی کتابخانه که مختص رشته خودتان (معماری هنر)باشد در طراحی دوست دارید از معماری ایرانی-اسلامی بهرمند شوید؟؟۱- بله. ۲-خیر

 

تذکر مدیریت دانشنامه : با سلام ، ظاهرا ، این سوال جنبه نظرسنجی دارد. لطفا از قسمت ارسال سوال یا تذکر بلی یا خیر را ارسال کنید. در صورتی که قصد دارید توضیحات بیشتر ارسال کنید از قسمت ارسال پاسخ اقدام کنید.

.

معماری طراحی اسلامی طراحی ایرانی طراحی ایرانی اسلامی

ویژگی برتر جشنواره یا فراخوان های هنری (ارتباط تصویری)

بهترین جشنواره یا فراخوان (داخلی - بین المللی) مرتبط با رشته ارتباط تصویری را کدام می دانید؟ به چه علت؟ چه مواردی در جشنواره ها مد نظر شما می باشد؟

طراحی ایرانی ارتباطات تصویری جشنواره همایش