Loading...
پرسش‌های علمی خود را با سایر اعضا مطرح کنید. طرح پرسش علمی

سوالات نقدینگی

راه حل کلی شما برای کنترل نقدینگی در کشور چیست؟

سلام

مدت هاست که کشور دچار حادثه ای شده،اما نه طبیعی...سیل ویرانگر برخی نقاط کشور را در بر گرفته... نقدینگی در اقتصاد کشور طغیان کرده و موج های سهمگینی رو به بازار میزند و سبب لطمه به تولید داخلی میشود...

راه حل کلی شما برای کنترل نقدینگی در کشور چیست؟

کنترل نقدینگی نقدینگی رشد اقتصادی مهندسی تولید داخل