Loading...
پرسش‌های علمی خود را با سایر اعضا مطرح کنید. طرح پرسش علمی

سوالات Asp .net

حفاظت از محیط زیست

از نظر شما چه راهکارهایی میتواند در حفظ و حراست از محیط زیست موثر باشد؟!

لطفا راهکارهایی را مطرح کنید که عملی، دقیق و در کشورمان قابل اجرا باشد.

Asp .net