سوالات عمومی

بهترین رشته تحصیلی غیر پزشکی در ایران

با سلام

بنظر شما بهترین رشته تحصیلی غیر پزشکی در ایران چه رشته هایی می توانند باشد؟

از نظر دارمد، موقعیت شغلی و وجهه اجتماعی و ....

عمومی