باسلام

مخالفت علوم انسانی و اجتماعی با دولت ، چنانچه دیده می‌شود ، به جبهه ی مقاومتی می‌ماند که خواهان «تغییر»اتی مشخص در نظام است.


0

سلام.این نمیتواند تعریفی از دولت بوردیو باشد


0

دولت محصول انحصاری کردن خشونت فیزیکی و خشونت نمادین است.


0

این یک تعریف خیلی مبتدی است...منظور از خشونت اینجا نیروهای پلیس وارتش و... است.در واقع ایشان به تعریف مارکس وبر خشونت نمادین را اضافه میکنند


0
برای ارسال پاسخ شوید.