فساد إقتصادی

آیا برخورد قضایی در ایران موجب کاهش فساد إقتصادی شده است؟ مستدلا نظر خود را بفرمایید ...

حقوق اقتصاد ایران و جهان

با سلام و عرض ادب یکی از روشهای بازدارنده  با مفاسد اقتصادی و کاهش اینگونه جرایم برخورد قوه قضاییه می‌باشد اما از جهتی دیگر وجود قوانین و مقررات محکم و نظارت های قوی بر آن  بطوریکه بقول معروف جلوی راه های میان بر فرار از قانون را ببندد و با انتخاب افراد مدیر بر حسب شایسته گی و تعهد انها ضروری است که نقش شان را بعنوان مجری و یک ناظر بر قانون به نحو احسن انجام دهد و از همه این موارد مهم تر ضرورت شناسنامه دار نمودن تمامی سرمایه های اقتصادی کشور مادی و معنوی زیر زمین یا روی زمین متصل به یک زنجیره یا شبکه رسمی کشور  باید در الویت قرار گیرد تا سرمایه های عمومی کشور چپاول و به تاراج نرود 


0

سلام

متاسفانه خیر تغییری صورت نگرفته بازم شاهد فساد اقتصادی هستیم


0

سلام عرض ادب خدمت دانشجوی فرهیخته آقای ساسان دریانورد، خدمتتان عرض شود تا حدودی تاثیر داشته است اما بنظر می‌رسد که قوانین در مجلس باید طوری تصویب شود که راه های فرار و قانون گریزی بسته شود و  قوه قضاییه باید سریع تر و قاطع تر برخورد کند تا کسی جرات پیدا نکند که بیت المال دست درازی کند این مطالبه گری مردم انقلابی جامعه ماست . موفق باشید 


0
برای ارسال پاسخ شوید.