شامل ٦ مبحث ميباشد :

 

مبحث اول ـ عفو

مبحث دوم ـ نسخ قانون

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

مبحث چهارم ـ مرور زمان

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ


0

شامل مرور زمان و گذشت شاکی و عفو و نسخ قانون است 


1

با سلام

وقت به خیر

 

 

- نسخ قانون: 1- نسخ ضمنی 2 - نسخ صریح

-توبه مجرم

-قاعده درأ

-عفو: 1- عمومی 2- خصوصی

 

-گذشت شاکی: 1- گذشت مطلق 2- گذشت مشروط و معلق

 

-مرور زمان: 1- تعقیب 2- صدور حکم 3- اجرای حکم

 

 

با احترام

 


2

سلام

ممنون از توضیحات خوبتون


0
برای ارسال پاسخ شوید.