درباره ستاد توسعه زیست فناوری

گروه زیست شناسی

ايجاد و راه‌اندازي "كميته ملي زيست‌فناوري" به عنوان نهاد ملي مديريت توسعه زيست‌فناوري در سال 1379 به صورت كميته‌اي فرابخشي با عضويت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط، در واقع نقطه آغازين ساماندهي نظام ملي مديريت زيست‌فناوري در كشور است. اولین سند ملی زیست‌فناوری به منظور توسعه جهشي و هدفمند اين فناوری در کشور، توسط اين كميته آماده شد و در 16 اردیبهشت ماه 1383 به تصویب هیات دولت رسید. بر اساس اين سند كه نخستين برنامه ملي توسعه زيست‌فناوري است، در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1384 با ايجاد شورای عالی زیست‌فناوری برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت ملي در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تولید در زیست‌فناوری موافقت شد. اين شورا در تيرماه 1386 به دنبال تصميم دولت براي انحلال تعدادي از شوراهاي عالي تعطيل شد و اما نظر به اهميت و اولويت‌ راهبردي زيست‌فناوري در كشور، راهبردهای زیست‌فناوری در تاریخ 28 آذرماه 1386 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و به دنبال آن ستاد توسعه زيست‌فناوري در تاريخ 29 خرداد ماه 1387 به‌عنوان يكي از ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي زير نظر معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ايجاد گرديد. در نهایت مصوبه "تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری" نیز در جلسه 705 مورخ 27 دی ماه 1390 ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. 2 سال پیش

رشته ها و جمعیت گروه زیست شناسی
Loading...