تخصص در ایران؟

گروه پزشکی

چقدر با گذراندن دوره ی تخصص در ایران موافقید؟ 2 سال پیش

محمد نیتی بزچلوئی
باسلام به نظر بنده با توجه به شرایط موجود در صورت داشتن شرایط گذراندن دوره تخصص و حتی کار با دوره عمومی در خارج از کشور را پیشنهاد میکنم. 2 سال پیش

رشته ها و جمعیت گروه پزشکی
Loading...