Loading...

مهارت‌های زبان انگلیسی

گروه ادبیات و زبان ها

تا زمانی که نتوانید مهارت Listening خود را تقویت کنید، نخواهید توانست Speaking و Reading و بعدها Writing را تقویت کنید. ابتدا گوش کنید و بعد صحبت بکنید. شما چندین ماه گوش کردید تا بتوانید با زبان مادری خود مسلط شوید؛ یادگیری زبان دوم (انگلیسی) نیز همانطور است. 3 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه ادبیات و زبان ها
Loading...