Loading...

فکر کنید که در دوران نامزدی هستید

گروه علوم تربیتی

اگر جذابیت شوهرتان برای شما کم شده به همسرتان بیشتراحترام‌ بگذارید و بیش از حد در کارهایش سرک نکشید گاهی اوقات هم از چشمِ زنِ دیگری به همسرتان را نگاه کنید؛ آن‌وقت می‌بینید چه جذابیت هایی دارد که به مرور برای شما عادی شده. پس کارهایی انجام دهید که بیشتر پایبند شما شود تو میتونی پس ناامید نشو 3 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه علوم تربیتی
Loading...