تیپ های شخصیتی مناسب برای مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک

از مهمترین عواملی که در هنگام انتخاب شغل باید به آن توجه شود، تیپ شخصیتی افراد می باشد. ممکن است در یک شغل، افرادی موفق با تیپ های شخصیتی مختلف وجود داشته باشند اما بنا به نتایج تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، میزان رضایتمندی شغلی در کارکنان دارای شغل های متناسب با تیپ شخصیتیشان، به مراتب بیشتر است. برخی از شخصیت های مناسب برای فعالیت در رشته ی مهندسی مکانیک عبارتند از: *INTJ: دارای ذهنی خلاق و ایده پرداز هستند که قادر است تمامی راه حل های موجود را در نظر گرفته، ارزیابی کرده و سپس با بیان استدلال منطقی، بهترین راه حل ممکن را ارائه دهد. بی نظمی و بی کفایتی را تاب نمی آورند و همانطور که خود را موظف به انجام کامل و بدون نقص کار می دانند، از دیگران نیز این چنین انتظاری دارند. *ESTJ: تمایل به کارهای مدیریتی دارند و دوست دارند که همه چیز تحت کنترل آن ها باشد. تصمیماتی که می گیرند منطقی است. در اجرای برنامه ها مصمم هستند و با در نظر گرفتن جزئیات، کار را سازماندهی کرده و پیش می برند. افرادی مسئولیت پذیر، متعهد و پایبند به تعهداتشان هستند. *ISTJ: قدرت تمرکز بالایی دارند و هنگامی که روی مسئله ای دقیق شوند، تمام حواسشان به سمت آن معطوف می شود. افراد سخت کوشی هستند که در چارچوب های مشخص و از پیش تعیین شده ی سازمانی به فعالیت می پردازند و سنگ ریزه های راه نمی تواند مانع رسیدن آن ها به هدفشان (اتمام بی عیب و نقص کار) شوند. *ESTP: قادر به کار با ابزارهای مختلف و پیشبرد چند پروژه به صورت همزمان می باشند. تحمل خوبی نیز نسبت به شراط پرفشار از خود نشان می دهند. *ISTP: افرادی ماهر در امور فنی و علاقه مند به کارهای عملی هستند. مایلند بدانند نحوه ی عملکرد سیستم های مختلف چگونه است. توجه به جزئیات و ارائه ی تحلیل های منطقی از دیگر ویژگی های این تیپ شخصتی می باشد. *انتخاب شغل براساس علاقه خیلی مهم است چرا که رضایت مندی فرد از فعالیت و کاری که انجام می دهد اهمیت بسیاری دارد اما اگر در انتخاب شغل به غیر از علاقه ،تیپ شخصیتی فرد که در مطلب بالا ذکر کردم در نظر گرفته شود این رضایت دو چندان می شود. 1 سال پیش

تیپ های  شخصیتی مناسب برای مهندسی مکانیک
رشته ها و جمعیت گروه مهندسی مکانیک
Loading...