• تحصیلات

  • کارشناسی ارشد - معماری داخلی

    دانشگاه آزاد اسلامی - از 1394 - 1397

    درووود

    فارغ التحصیل  رشته معماری داخلی از دانشگاه آزاد اسلامی (هنرو معماری) واحد چالوس هستم.

نمونه‌کارها

افتخارات

شرکت در سازه های ماکارونی در سال 1393

عضویت در مجموعه‌ها

عضویت ویژه در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان از دی 1399

با من در ارتباط باشید.

برای گفتگو مستقیم با زهرا کوچنانی وارد سامانه شوید.